W dniu 14 maja 2013 r. odbył się finał X edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Do finału przystąpiły po 2-osobowe drużyny, które zdobyły największą ilość punktów w pierwszym etapie konkursu w poszczególnych Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowania odpadami itp.). Dodatkowym zadaniem było rozpoznawanie pospolitych gatunków fauny i flory przedstawionych na fotografiach (w formie prezentacji multimedialnej).


Do konkursu przystąpiło dziewięć 2-osobowych drużyn, spośród których wyłoniono laureatów:


I miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pankach:

Ewa Wystalska i Kamil Pawelak pod opieką merytoryczną Pani Anny Augustynowicz;

 

II miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach:
Igor Radosz i Tomasz Hamerla
pod opieką Pani Anny Madejskiej;

 

III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach:
Jakub Baran i Emilia Zywert pod opieką Pani Danuty Zoń;

 

Wyróżnienie otrzymali:

- uczniowie z Szkoły Podstawowej w Lelowie:
Bartosz Włodarski i Mateusz Szczerba
pod opieką merytoryczną Pani Ewy Wojciechowskiej

 

- uczniowie z Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy:
Kamila Górniak i Wiktoria Jędrasiak
pod opieką merytoryczną Pani Bożeny Blachnickiej

 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


logo_wfo

SAM_1055_resize

SAM_1056_resize

SAM_1061_resize