Starając się wyjść naprzeciw panującej modzie na rower, w bieżącym roku proponujemy Państwu poznawanie uroków Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich z siodełka ekologicznego jednośladu.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane liczące do 20 osób (wycieczki szkolne, zakładowe, kluby turystyki krajoznawczej itp.) do naszej bazy wypadowej w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach, gdzie rozpoczyna swój bieg kilka ciekawych ścieżek rowerowych. Ośrodek dysponuje bazą nowych rowerów, zakupionych m. in. dzięki pomocy finansowej EDF Rybnik oraz zaprzyjaźnionych gmin z terenu PK „CKKRW”.

Program wycieczek krajoznawczo – edukacyjnych obejmuje kilka wariantów przebiegu tras rowerowych. Szczególnie jednak polecamy trasę Leśnej Rowerowej Ścieżki Edukacyjnej LP na terenie dawnego pożarzyska. Obszar ten zyskuje obecnie miano „rowerowego raju”, dzięki niezliczonej ilości utwardzonych (głównie asfaltowych) duktów, wolnych od wszelkiego ruchu pojazdów mechanicznych.

Podczas wycieczki uczestnicy napotykają wiele atrakcji turystycznych – historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, o których opowiada i które wyjaśnia pracownik Oddziału ZPKWŚ w Rudach.

Rower, jak żaden inny środek lokomocji, daje możliwość tak efektywnego zwiedzenia łagodnie ukształtowanego, ale dużego obszaru, jaki obejmuje swym zasięgiem PK CKKRW. Rower daje bowiem możliwość przemierzenia większego dystansu, dotarcia do odleglejszych (i jednocześnie niedostępnych dla ruchu kołowego pojazdów mechanicznych) zakątków Parku w ograniczonym czasie. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy do rekreacji połączonej z edukacją w „najbardziej rowerowym” Parku Krajobrazowym w Polsce!

UWAGA: Program rowerowych wycieczek edukacyjnych można uzupełnić o standardowe pozycje z oferty edukacyjnej Ośrodka oraz o część rekreacyjną organizowaną w oparciu o bazę OE w Rudach (m.in. krąg ogniskowy).

zaacznik_nr_7


zaacznik_nr_8


zalacznik_nr_10

zacznik_nr_17