W dniu 26 marca 2013 r. odbył się I etap X edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był równolegle we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowania odpadami itp.).

Do konkursu przystąpiło łącznie 66 dwuosobowych drużyn (132 uczniów) z terenu całego województwa śląskiego. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego Ośrodka Edukacyjnego, które uzyskały największą ilość punktów:

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie:

1. Małgorzata Szczepanek i Marta Kładź z Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej pod opieką Pani Doroty Sznura

2. Patrycja Kańtoch i Maksymilian Cwalina z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach pod opieką Pani Tamary Pudo oraz Pani Patrycji Kocot

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie:

1. Kamila Górniak i Wiktoria Jędrasiak z Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy pod opieką Pani Bożeny Blachnickiej

2. Ewa Wystalska i Kamil Pawelak z Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pankach pod opieką Pani Anny Augustynowicz

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach:

1. Wojciech Dyk i Paweł Miera z Szkoły Podstawowej w Jejkowicach pod opieką Pani Jolanty Czylok

2. Jakub Baran i Barbara Kremiec z Szkoły Podstawowej w Jankowicach pod opieką Pani Danuty Zoń

w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu:

1. Bartosz Włodarski i Mateusz Szczerba z Szkoły Podstawowej w Lelowie pod opieką Pani Ewy Wojciechowskiej

2. Jakub Kosoń i Jakub Krasudzki z Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu pod opieką Pani Elżbiety Pieniążek

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

1. Jakub Machalica i Agnieszka Kantyka z Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku Białej pod opieką Pani Ilony Kowalik

2. Wiktoria Syska i Zofia Krasoń z Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Żywcu pod opieką Pani Danieli Seweryn

Laureaci I etapu wezmą udział w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 14 maja 2013 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie.


a_of_100_1393

a_of_100_1394

a_of_SAM_0545

a_of_SAM_0546

a_of_SL274309_Kopiowanie

a_of_SL274312_Kopiowanie

a_of_SL274313_Kopiowanie

a_of_Zdjcie0146

a_of_Zdjcie0155

a_of_Zdjcie0159