Sprawozdanie z zajęć pn. ”Nadrudzkie spotkania z historią” organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach

 

 W dniach 13 - 15 luty br. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Rudach odbyły się zajęcia w ramach programu „Nadrudzkie spotkania z historią”. W zajęciach uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Historyków Uniwersytetu Śląskiego. Celem pierwszej edycji tegorocznych zajęć było zapoznanie uczestników z kierunkami i specyfiką gospodarowania cystersów i mieszkańców ziemi rybnicko – raciborskiej w średniowieczu. Zajęcia te opierały się na zajęciach terenowych (pamiątki materialne dziedzictwa cystersów rudzkich – kościół, klasztor) pogadankach, ukierunkowanym studium materiałów i zasobów czytelni OE ZPKWŚ w Rudach oraz zabawach, quizach i konkursach mających na celu utrwalenie zdobytych wiadomości.

DSC09407_Kopiowanie

DSC09410_Kopiowanie