ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2013

 

            W okresie tegorocznych ferii zimowych we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizowano bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Łącznie w zajęciach udział wzięło 210 osób.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie.

Zajęcia odbyły się w dwóch terminach – 13 i 19.02.2013r. w których uczestniczyły dzieci
z terenu Będzina. W trakcie zajęć uczestniczy dowiedzieli się w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady, poznali terminy związane z segregacją. Drugim aspektem poruszonym podczas zajęć było przystosowanie się zwierząt do okresu zimowego. Dzieci dowiedziały się co oznacza pojęcia hibernacja i które zwierzęta zapadają w sen zimowy. Poznały różne sposoby na przetrwanie tej trudnej pory roku. Zdobytą wiedzę uczestnicy sprawdzili podczas gier i zabaw dydaktycznych związanych z tematami zajęć. Podsumowaniem zajęć były warsztaty plastyczne.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie.

W zajęciach okazjonalnych w ramach ferii zimowych udział wzięły dzieci z Przedszkola w Droniowicach, Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz dzieci z miejscowości Kalina, Olszyna i Herby. Podczas zajęć przeprowadzono pogadanki dot. tematyki dokarmiania ptaków w okresie zimowym. W trakcie części praktycznej uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach dydaktycznych, np. wykonanie techniką orgiami sylwetek ptaków, malowanie figurek przedstawiający ssaki występujące na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Podczas zajęć na ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej „Kalina – Olszyna” dzieci szukały śladów i tropów zwierząt.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach.

W ramach zajęć zorganizowano zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, podczas których przeprowadzono pogadanki, rożne gry i zabawy edukacyjne, np. odnajdywanie tropów zwierząt, mini konkurs na najładniejszego bałwana. W trakcie zajęć dzieci poznały metody dokarmiania zwierząt w okresie zimowym.

 

Ośrodek Edukacyjno – Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu.

W spotkaniu w ramach ferii zimowych uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 18 w Sosnowcu. Podczas spotkania wygłoszono pogadankę dotyczącą dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Następnie uczestnicy mogli podziwiać zwierzęta, o których mówili podczas pogadanki, odwiedzając ekspozycję historyczno – przyrodniczą.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu.

Podczas zajęć, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z ZHP – Chorągiew Śląska, wygłoszona została pogadanka pt. „Zwierzęta województwa śląskiego”. Po pogadance, w części praktycznej zajęć uczestnicy brali udział w warsztatach plastycznych. Zadaniem dzieci było namalowanie witrażu przedstawiającego sylwetkę wybranego gatunku zwierzęcia omawianego w czasie pogadanki. Na zakończenie przeprowadzona została gra dydaktyczna utrwalająca zdobyte wiadomości.

000_0010_resize

100_1236_resize

100_1245_resize

100_1247_resize

Bdzin_8

Bdzin_14_resize

IMG_3273_Kopiowanie

IMG_3285_Kopiowanie

IMG_3289_Kopiowanie

IMG_3292_Kopiowanie

IMG_3316_Kopiowanie

Smole_9

Smole_12

Smole_14

Zdjcie0116_001_resize

Zdjcie0124_001_resize