SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI

organizowanego przez

OŚRODEK EDUKACYJNY

ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W BĘDZINIE

14 grudnia 2012 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbyło się spotkanie dla nauczycieli z terenu województwa śląskiego, zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie SOPEL. Celem spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia (w formie prezentacji multimedialnej) oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego w Będzinie oraz pozostałych Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach pn. „Ekologiczne spotkanie przy choince”, które organizowane są w okresie świątecznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolaków. W trakcie zajęć uczestnicy poznali m.in. zwyczaje i tradycje świąteczne, różne ciekawostki oraz rośliny „związane” ze Świętami Bożego Narodzenia. W ramach podsumowania warsztatów uczestnicy wykonali prace plastyczne – papierową gwiazdę betlejemską. Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek w postaci wydawnictw i publikacji dot. parków krajobrazowych województwa śląskiego.

IMG_4593

IMG_4594

IMG_4601

IMG_4602