Spotkanie dla nauczycieli
w OE ZPKWŚ w Kalinie

W dniu 23.10.2015 roku Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu, zorganizował spotkanie dla nauczycieli, w którym uczestniczyło łącznie 17 osób. Starostwo Powiatowe w Lublińcu na czas spotkania z nauczycielami udostępniło nieodpłatnie salę konferencyjną oraz zapewniło słodki poczęstunek.

Głownym celem tegorocznego spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie oraz nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu lublinieckiego. Spotkanie rozpoczęło sie od wystapienia Kierownika Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie Pani Krystyny Bartochy, która zaprezentowała możliwości pozyskiwania dofinansowań  z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.  Następnie została przedstawiona, przerz Pana Lucjana Imiołczyka, oferta edukacyjna Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie oraz pozostałych Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ. Po przerwie kawowej Pani doktor Mariola Kurek, lekarz rodzinny i specjalista od leczenia homeopatii, omówiła zasady zdrowego trybu życia. Podsumowaniem całego spotkania były zajęcia plastyczne, które prowadziła Pani Agnieszka Więcławik. Nauczyciele w czasie warsztatów mieli możliwość samodzielnego wykonania gwiazd z wikliny papierowej. Papierową wiklinę wykonuje się przeważnie z gazet, co daje ekologiczny charakter tej twórczości. Prace z papierowych rurek imitują prawdziwą wiklinę i pozwalają na wykonanie przedmiotów dekoracyjnych oraz użytkowych, np. koszyków.

Nauczyciele, którzy uczestniczyli w tegorocznym spotkaniu zapoznali się z możliwością pozyskania dofinansowań, zdrowym trybem życia o odżywiania się, nową ofertą edukacyjną oraz wykonywaniem przedmiotów z papierowej wikliny. Nauczyciele wyrazil chęć uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Ośrodek oraz dalszej współpracy z Ośrodkiem Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie. 

PA231155

PA231160

PA231166

PA231167