Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, w których łącznie udział wzięło 311 osób.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie.

Podczas zajęć wygłoszono pogadankę dotyczącą form ochrony przyrody w Polsce. Następnie przeprowadzono grę dydaktyczną, której celem było poznanie walorów przyrodniczych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa śląskiego.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie.

Zajęcia odbyły się w formie festynu edukacyjnego, w którym uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych. W ramach festynu zorganizowano mini konkursy oraz gry i zabawy dydaktyczne. Podsumowaniem zajęć był spacer po ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej „Kalina – Olszyna”, podczas którego dzieci wykonały naturalną paletę barw.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach.

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Dziecka przygotowano zajęcia dla najmłodszych. Zajęcia miały charakter festynu edukacyjnego z licznymi mini konkursami. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez firmę DOM-MIX z Rybnika.

 

Ośrodek Edukacyjno – Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu.

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat przyrody i krajobrazu województwa śląskiego. Następnie dzieci biorące udział w zajęciach zwiedziły ekspozycję przyrodniczo – historyczną, gdzie poznały cechy charakterystyczne zwierząt występujących na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz zwyczaje i tryb życia Neandertalczyka. Dopełnieniem informacji zdobytych podczas odwiedzin w ekspozycji był film pt. „Park Krajobrazowy Orlich Gniazd”. Na zakończenie zajęć uczestnikom wygłoszono jeszcze jedną pogadankę, tym razem dotyczącą zamków i warowni jurajskich.

 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu.

W czasie trwania zajęć przeprowadzono pogadankę pt. „Rośliny województwa śląskiego”. Dodatkowo każdy z uczestników zapoznał się z techniką otrzymywania papieru czerpanego, samodzielnie wykonał tą techniką kartkę oraz ją ozdobił. Na zakończenie każdy z uczestników zabrał ze sobą wykonane przez siebie prace.

dd1


dd2


dd3


dd4


dd5


dd6


dd7


dd8


dd9


dd10


Zdjcie0173_resize


Zdjcie0174_resize


Zdjcie0175_resize


Zdjcie0176_resize


Zdjcie0177_resize


Zdjcie0178_resize


Zdjcie0179_resize


Zdjcie0180_resize


Zdjcie0182_resize


Zdjcie0183_resize


Zdjcie0184_resize