Sprawozdanie z zajęć
organizowanych w ramach akcji
"Sprzątanie Świata"

Dnia 23 września 2015 roku w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu odbyły się zajęcia w ramach akcji "Sprzątanie Świata", skierowane  do młodzieży gimnazjalnej. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 106 osób: uczniowie z Zespołu Szkół w Pilicy oraz z harcerze z Zawiercia. 

Głównym celem akcji było pogłębienie świadomości uczestników na temat ekologii, ochrony przyrody i środowiska. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją dotyczącą gospodarki odpadami i ich segregacją. Kolejnym etapem akcji było sprzątanie terenu wokół Oddziału Biura oraz ścieżki dydaktycznej po Dolinie Wodącej, na której uczestnicy wysłuchali pogadanki dotyczącej przyrody i krajobrazu województwa śląskiego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem oraz losowaniem nagród wśród uczestnków akcji.