Rajdy rowerowe „z bobrem”

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie corocznie organizuje wiosenne rajdy rowerowe. W tegorocznych rajdach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z Kopalni, Olszyny oraz Hadry. Trasa każdego z rajdów miała długość około 25 kilometrów i w całości przebiegała przez teren Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Wytyczona została głównie po drogach leśnych, jak również po ścieżkach przyrodniczo - dydaktycznych takich jak: „Kalina-Olszyna” oraz „Kierzkowskie bagna”. Dzieci uczestniczące w rajdzie miały możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi parku, poznając charakterystyczne dla tego terenu gatunki fauny i flory. Omówione zostały również miejsca cenne pod względem historycznym takie jak: ślady po dawnym górnictwie rud żelaza pod miejscowością Zumpy oraz dawna granica biegnąca w okolicach miejscowości Aleksandria – Dębowa Góra. Podczas każdego z rajdów rowerowych, dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych w czasie których malowały gipsowe figurki przedstawiające wybrane sylwetki zwierząt, występujących na terenie parku.

rajd_rowerowy_resize

Warsztaty „Dobre rady na codzienne odpady”

Adresatami zajęć są dzieci, młodzież, nauczyciele oraz osoby dorosłe. Celem prowadzonej przez Ośrodek kampanii edukacyjnej jest zaznajomienie mieszkańców parku z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przedstawienie możliwości ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Podczas zajęć prezentowane są również praktyczne sposoby oszczędzania na energii elektrycznej, wodzie itp. W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego odbyły się już zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Blachowni, Ciasnej oraz Wręczycy Wielkiej.

Zapraszamy samorządy do współpracy!

warsztaty_kalina

Zajęcia wakacyjne w Ośrodku w Kalinie.

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zaprasza wszystkie dzieci w dniach: 06.08.2012 r. oraz 28.08.2012 r. na zajęcia wakacyjne. Warsztaty odbędą się na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie w godzinach 10:00-11:00. Podczas trwania zajęć dzieci będą miały możliwość zapoznania się z zagadnieniami przyrodniczo-historycznymi związanymi z Parkiem Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą”. Podsumowaniem warsztatów będzie udział najmłodszych w grach i zabawach edukacyjnych.

OE_ZPKW_w_Kalinie_resize