1. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ustanawia znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”, zwany dalej znaczkiem.

2. Celem jest zachęcenie turystów do poznawania walorów krajobrazowych i przyrodniczych poszczególnych Parków Krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego:

- Żywieckiego Park Krajobrazowy,

- Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,

- Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,

- Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,

- Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą,

- Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

3. Znaczek ma 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4. Zdobywanie odbywa się w kolejności stopni.

5. Znaczek można zdobywać poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym ZPKWŚ wraz z otulinami poszczególnych parków (wykaz ścieżek w załączeniu).

6. Znaczek może zdobywać każdy turysta.

7. Podstawą do ubiegania się o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych”z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo–dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Potwierdzenia można zdobywać w postaci pieczątek różnych instytucji, szkół, sklepów, schronisk, kościołów itp. lub potwierdzenia obecności poprzez wklejenie swojego zdjęcia na tle charakterystycznego obiektu z danego terenu (np. tablica informacyjna na trasie ścieżki, charakterystyczny obiekt geologiczny itp.).

8. Na znaczek w stopniu brązowym należy zwiedzić minimum 7 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 1.

9. Na znaczek w stopniu srebrnym należy zwiedzić 15 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie, w tym 3 występujące w różnych parkach krajobrazowych. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 2.

10. Na znaczek w stopniu złotym należy zwiedzić 25 ścieżek przyrodniczych na terenie ZPKWŚ wymienionych w wykazie, w tym 6 ścieżek występujące w różnych parkach krajobrazowych. Potwierdzenia odwiedzanych ścieżek dokumentować w Tabeli 3.

11. Trasy ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych i rowerowych nie ulegają sumowaniu w kolejnych stopniach i mogą się powtarzać.

12. Wypełnioną książeczkę „Przyjaciela Parków Krajobrazowych” po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie należy dostarczyć do: Biura ZPKWŚ w Będzinie ul. Krasickiego 25 lub najbliższego Oddziału ZPKWŚ: w Kalinie ul. Lompy 6, w Rudach ul. Raciborska 10, w Żywcu ul. Łączki 44.

13. Znaczek jest bezpłatny.

14. Weryfikację znaczka prowadzi: Biuro ZPKWŚ w Będzinie ul. Krasickiego 25.

15. Znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych ZPKWŚ” może być przyznawany honorowo osobom, które wykazują szczególne zainteresowanie oraz podejmują czynne działania w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.  


Wykaz ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych i rowerowych w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ zalecanych dla zdobycia znaczka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

 

PARK KRAJOBRAZOWY „ORLICH GNIAZD”

Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Sokole Góry

Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Parkowe

Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Ostrężnik

Ścieżka dydaktyczna po zespole pałacowo – parkowym w Złotym Potoku

Ścieżka dydaktyczna Góra Birów

Ścieżka dydaktyczna „Dolina Białej Przemszy”

Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Góra Chełm

Ścieżka dydaktyczna Rzędkowice – Morsko

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna po Gminie Ogrodzieniec

 

PARK KRAJOBRAZOWY CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH

Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Łężczok

Ścieżka dydaktyczna „Żywy las” w Nędzy

Ścieżka dydaktyczna „Charakterystyczne ekosystemy w CKKRW”

Ścieżka po parku przypałacowym w Rudach

 

ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Ścieżka dydaktyczna Korbielów Kamienna – Pilsko – Sopotnia Wielka

Ścieżka dydaktyczna Masyw Wielkiej Raczy

Ścieżka dydaktyczna Ujsoły i okolice

Ścieżka dydaktyczna Węgierska Górka – Romanka – Rysianka – Lipowska

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna po rezerwacie „Grapa” w Żywcu

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Dolina Nickuliny”

Ścieżka rowerowa „Pawel Mała – Węgierska Górka”

 

PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna na Baranią Górę – doliną Czarnej Wisełki

Ścieżka przyrodnicza – Leśna Skalnica

Ścieżka dydaktyczna w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego

Ścieżka przyrodniczo – leśna Czantoria

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Dolina Zimnika”

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Cygańskim Lesie (Bielsko-Biała)

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Gościnnej Dolinie” (Bielsko-Biała)

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na stokach Kołowrotu w Beskidzie Śląskim

 

PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna w Masywie Magurki

 

PARK KRAJOBRAZOWY LASY NAD GÓRNĄ LISWARTĄ

Ścieżka dydaktyczna na Brzozę

Ścieżka dydaktyczna „Cisy nad Liswartą”

Ścieżka dydaktyczna „Kierzkowskie Bagna”