REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ


INFORMACJE O KONKURSIE:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z terenu województwa śląskiego. Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej (m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt itp.). Wiedza uczestników sprawdzana będzie w postaci testów, krzyżówek, rebusów, „wykreślanek”, prezentacji multimedialnych.

1. ORGANIZATOR: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

2. CELE KONKURSU:

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych, przyrodniczych oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska;

zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych i pozostałych ustawowych form ochrony przyrody;

pogłębianie świadomości ekologicznej;

rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;

pogłębianie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory;

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Szkoła biorąca udział w konkursie może być reprezentowana przez jedną drużynę 2-osobową
w jednym z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ, w których odbędzie się I etap konkursu.

W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Ośrodka Edukacyjnego, w którym dana drużyna przystąpi do I etapu konkursu: (adresy na karcie zgłoszeniowej).

4. PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I odbywać się będzie we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Rudy, Kalina, Żywiec, Smoleń). Szkoły reprezentować będą zespoły 2-osobowe.

Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu, przechodzą po 2 drużyny z I etapu
z każdego Ośrodka (te, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w danym Ośrodku).

Etap II (FINAŁ) odbędzie się w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie.

5. KALENDARZ KONKURSU:

I etap – 27 marca 2012 roku, godz. 10.00

II etap (finał) – 8 maja 2012 roku, godz. 10.00

Zgłoszenie udziału w konkursie (fax’em lub mail’em) należy nadsyłać do 23 marca 2012 roku.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dojazd uczestników do Ośrodków Edukacyjnych na własny koszt. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Drużyny (wraz z opiekunami), które zakwalifikują się do finału otrzymają zaświadczenia
o udziale w konkursie (treść zaświadczeń ustala ZPKWŚ).

8. Wypełnione przez uczestników testy konkursowe pozostają w archiwum ZPKWŚ. Organizator nie wykonuje kserokopii testów konkursowych.

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych o wynikach konkursu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ


Szkoła:............................................................................................................

Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy): .........................................................

Telefon oraz fax: ..............................................................................................

Adres e-mail (szkoły): ......................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna grupy, adres e-mail lub telefon kontaktowy: ..................

Imię i nazwisko uczestnika:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Proszę zaznaczyć Ośrodek Edukacyjny, w którym drużyna przystąpi do I-go ETAPU KONKURSU:

Ośrodki Edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego:

Będzin, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel.(032) 267 44 82, fax. (032) 267 04 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Smoleń (gmina Pilica), 32-350 Pilica, tel. (032) 672 42 84, fax. (032) 673 60 79,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rudy (gmina Kuźnia Raciborska), 47-430 Rudy, ul. Raciborska 10,
tel./fax. (032) 410 30 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalina (gmina Herby), 42-284 Herby, ul. Lompy 6, Kalina tel./fax. (034) 357 49 02,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Żywiec, ul. Łączki 44 a, 34-300 Żywiec, tel. (033) 861 78 25, fax. (033) 861 78 25,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.