W dniu 26 października 2012 roku w sali Urzędu Miasta w Kłobucku odbyło się spotkanie dla nauczycieli zorganizowane przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Wicestarosty Powiatu Kłobuckiego - Pana Henryka Kiepury, który po powitaniu przybyłych na spotkanie pedagogów i przedstawicieli urzędów gmin przedstawił harmonogram i cel spotkania. Głównym celem organizacji spotkania było zaprezentowanie nowej oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie oraz nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi Powiatu Kłobuckiego.

   Spotkanie rozpoczęła Pani Krystyna Bartocha – Kierownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie, która wygłosiła wykład na temat ciekawostek przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Następnie Pan Adam Nowak przedstawił walory przyrodnicze „Ziemi kłobuckiej”, ze szczególnym uwzględnieniem Rezerwatu „Szachownica” oraz hibernujących tam gatunków nietoperzy. Podsumowaniem części referatowej było wystąpienie Pana Lucjana Imiołczyka – sam. referenta ds. edukacji ekologicznej w Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie, który zaprezentował najnowszą ofertę edukacyjną Ośrodka.

   Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Wicestarosty Powiatu Kłobuckiego – Pana Henryka Kiepury, który przedstawił problematykę związaną z odpadami (nielegalne wysypiska, spalanie materiałów niebezpiecznych, znaczenie segregacji) oraz znaczenie zachowania cennych zasobów przyrodniczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Spotkanie zakończyło się dyskusją wszystkich przybyłych, wymianą poglądów i nawiązaniem nowych kontaktów. Udostępnienie sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

100_0878_resize

100_0879_resize

100_0901_resize