Uroczyste otwarcie kompleksu noclegowo-edukacyjnego „JURAJSKA OSTOJA” w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu 11.10.2012

 

         W czwartek 11 października 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu noclegowo-edukacyjnego „Jurajska Ostoja” przy Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu. Dyrektor ZPKWŚ Marek Broda powitał licznie zgromadzonych gości i zaprosił do wspólnego otwarcia nowej bazy. Goście honorowi uczestniczyli w przecięciu wstęgi i w ten sposób dokonali symbolicznego otwarcia Ośrodka ZPKWŚ w Smoleniu.

     Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Wojciech Cierpiał, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego - Henryk Kieca, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz - Romuald Jurzykowski, Leśniczy Nadleśnictwa Siewierz - Wiesław Pierzchała, Burmistrz Miasta i Gminy Pilica - Michał Otrębski, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Andrzej Mikulski, Wójt Gminy Klucze - Kazimierz Ściążko, Wójt Gminy Żarnowiec - Eugeniusz Kapuśniak oraz Wójt Gminy Włodowice – Adam Szmukier. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele organów administracji publicznej, organizacji związanych z ochroną przyrody, reprezentanci środowisk naukowych oraz przedstawiciele parków krajobrazowych z całego kraju.

     Zgromadzeni goście mogli zwiedzić nowo otwarty kompleks składający się z czterech części mieszkalnych z przyporządkowanymi do nich nazwami kwiatów tj. Aster, Bratek, Chaber oraz Dalia. Cztery segmenty połączone są między sobą zewnętrznymi zadaszonymi balkonami, a w centralnej części kompleksu wznosi się półprzezroczyste atrium.

     Przeznaczeniem nowo wybudowanej bazy jest wykorzystanie jej do celów edukacyjnych mi. in. przez warsztaty i zajęcia edukacyjne w oferowanym przez ZPKWŚ programie dla dzieci i młodzieży. „Jurajska Ostoja” oprócz komfortowych warunków bytowych, wyposażona jest również w sale edukacyjną z multimedialnym zapleczem. Położona z dala od miejskiego zgiełku jednocześnie blisko szlaków komunikacyjnych, jest w pełni wyposażona i samowystarczalna. Stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć czy to stacjonarnych czy też terenowych z biologii, geografii, chemii, historii. Znajduje się w pobliżu licznych atrakcji przyrodniczych i turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. rezerwatu Smoleń z ruinami średniowiecznego zamku oraz rezerwatu Ruskie Góry z dobrze zachowanymi zbiorowiskami buczyn i charakterystycznymi formami skalnymi – ostańcami wapiennymi.


DSC_0061


DSC_0062

DSC_0071

DSC_0073

DSC_0074

DSC_0075

DSC_0076

DSC_0078

DSC_0086

DSC_0087

IMG_9486_resize

IMG_0289_resize