ODBIORCY

malarz

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu:

Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

CEL KONKURSU

Uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej przyrody, zapoznanie z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego „LnGL”.

Zachęcenie do odpoczynku przy jednoczesnym poznawaniu przyrody w Parkach Krajobrazowych, umiejętność rozpoznawania różnych gatunków zwierząt.

ORGANIZATOR

     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

INFORMACJE O KONKURSIE

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie plakatu (dowolną metodą) zachęcającego do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Jedna osoba podczas trwania całego konkursu może wysłać tylko jeden plakat.

Prace można nadsyłać od 24 października do 30 listopada 2011 roku, na adres

Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie

ul. Lompy 6

42-284 Herby

           Udział w konkursie jest bezpłatny, organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Praca powinna być wykonana w formacie A 4 - A 3, odpowiednio podpisana imię i nazwisko autora, adres, telefon i e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).

Praca powinna być wykonana tylko przez jedną osobę i poruszać aspekt dokarmiania zwierząt.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie pod nr tel. (34) 357 49 02.