W październiku 2011 roku w poszczególnych Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ odbyły się zebrania komisji konkursowych, których zadaniem było wybranie najciekawszych
i zgodnych z kryteriami regulaminów prac konkursowych. W każdym konkursie wyłoniono 5 laureatów, którym wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Konkurs pt. „FOTO-ŁOWY” koordynowany przez Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ
w Smoleniu. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu
10 fotografii gatunków roślin nasiennych objętych ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową) występujących na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: JULIA MARCISZ - IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

II miejsce: RAFAŁ CZAJA - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

III miejsce: KAROLINA OKAY - Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Wyróżnienie: KATARZYNA HUTNIK – III Liceum Ogólnokształcące w Będzinie

Wyróżnienie: KATARZYNA KRYTOWSKA - III Liceum Ogólnokształcące w Będzinie

 

Konkurs pt. „OPOWIEŚCI FAUNA” koordynowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa śląskiego. Zadanie uczestników polegało na stworzeniu opowiadania/bajki w formie komiksu z udziałem zwierząt w roli głównych bohaterów. Opowiadanie miało zawierać informacje dot. występowania danego gatunku, biotopu, trybu życia, pożywienia oraz zagrożeń danego gatunku.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: MAREK HANASZ – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach

II miejsce: KATARZYNA STASICA – Gimnazjum Nr 3 w Żywcu

III miejsce: KAROLINA SOLECKA - Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Będzinie

Wyróżnienie: PATRYCJA KEMPY – Gimnazjum Nr 2 w Rybniku

Wyróżnienie: JASMEN PHULPOTO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach

Konkurs pt. „CHROŃMY PRZYRODĘ” koordynowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu całego województwa śląskiego. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu ilustrującego wybrany gatunek flory i fauny wpisany do rejestru Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
i Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i występujący na terenie województwa śląskiego. Każda praca miała także zawierać krótki opis dot. danego gatunku (polska nazwa gatunku, kategoria zagrożenia, miejsce występowania-siedlisko).

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: PAULINA SZEWCZYK – Szkoła Podstawowa Nr 39 w Sosnowcu

II miejsce: MAREK MRÓZ – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi

III miejsce: JOANNA OKRZESIK – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach

Wyróżnienie: WIKTORIA PAWLUS – Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce

Wyróżnienie: AGATA KUPCZAK – Zespół Szkół w Radziechowach

 

Konkurs pt. „LEŚNY PRZYJACIEL” koordynowany przez Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ
w Kalinie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego województwa śląskiego. Zadanie polegało na wykonaniu dowolną techniką
i z wykorzystaniem naturalnych materiałów (np. słoma siano, gałęzie, liście itp.) figurki lub rzeźby przedstawiającej gatunek zwierzęcia objętego ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową) występującego na terenie jednego z parków krajobrazowych województwa śląskiego.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: AGATA PLUSZYŃSKA – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Będzinie

II miejsce: OLEEN PHULPOTO – Szkoła Podstawowa w Rudach

III miejsce: MARTA KALYTA – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lublińcu

Wyróżnienie: DOMINIK GAJDZIK – Zespół Szkół w Strzebiniu

Wyróżnienie: ANNA KOWALSKA – Zespół Szkół Specjalnych w Lublińcu

 

 

Laureatom wszystkich konkursów serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w konkursach ekologicznych organizowanych przez ZPKWŚ w 2012 roku!