CENNIK USŁUG

świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

Lp.

Rodzaj usług

Grupa docelowa

Czas trwania

Cena

1.

WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE
(w Sali dydaktycznej )

Przedszkola

1 h

2,10 Zł/os

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

2 h

4,20 zł/os

2.

WARSZTATY

EKOLOGICZNE TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych)

Przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

3 h

6,30 zł/os

3.

WARSZTATY – EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA

Wszyscy zainteresowani.

1 h

2,10 zł/os

4.

KRĄG OGNISKOWY

Wszyscy zainteresowani.

47,00 zł/h – pierwsza godzina;

27,00 zł/h – każda następna rozpoczęta godzina.

5.

UDOSTĘPNIANIE
SAL
DYDAKTYCZNYCH

Wszyscy zainteresowani.

27,00 zł/h – (opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

6.

KRÓTKOTRWAŁE ZAKWATEROWANIE

Wszyscy zainteresowani.

18,50 zł

(nocleg bez pościeli)
26,50 zł

(nocleg z pościelą)

30,00 zł
(nocleg z pościelą + sprzątanie)

 

Cennik obejmuje podstawowe usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Śląskiego, zwany dalej Zespołem.

Istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, zgodnych z zakresem działalności Zespołu,

a nie ujętych w cenniku, wycenionych według odrębnych kalkulacji.

Kwoty ujęte w cenniku są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.