Sprawozdanie z I etapu XIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

 

W dniu 31 marca 2017 r. odbył się I etap XIV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Konkurs realizowany był równolegle we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
tj.: w Będzinie, w Kalinie, w Rudach, w Smoleniu oraz w Żywcu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody oraz ekologii na poziomie szkoły podstawowej
(m. in. formy ochrony przyrody w województwie śląskim, podstawy wiedzy
o środowisku przyrodniczym, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, gospodarowania odpadami itp.).

Do konkursu przystąpiły łącznie 52 dwuosobowe drużyny (104 uczniów)
z terenu całego województwa śląskiego. Do II etapu (finału wojewódzkiego) konkursu zakwalifikowały się po 2 drużyny z każdego Ośrodka Edukacyjnego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w BĘDZINIE:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

MICHAŁ ZAJĄC i KRZYSZTOF PIELKA – 47/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Wioletta Pilzak i Pani Edyta Adamczyk.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w składzie:

WERONIKA MUSIAŁ i KRZYSZTOF SNAKOWSKI – 46/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Barbara Brużewicz.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w KALINIE:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach w składzie:

MATEUSZ POŁACIK i JAKUB WAŁEK – 45/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Zaporowska.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzebiniu w składzie:

WERONIKA FELIKS i MARTYNA CZORNIK – 43/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ewa Krus.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w RUDACH:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 34 w Rybniku w składzie:

ALEKSANDRA PANDER i ZUZANNA KRALKA – 50/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Janina Zielonka.

2. Drużyna z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy w składzie:

JULIA WOJTEK i ROBERT RADAJ – 48/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Mirosława Teresiak.

 

- w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w SMOLENIU:

1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu w składzie:

MIKOŁAJ CZERNEK i MARTYNA SOBCZYK – 50/52 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Elżbieta Pieniążek.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu w składzie:

NINA KUMOR i FILIP MIKLAS – 49/52 pkt.;

Opiekun merytoryczny: Pani Aneta Musiał Foryś.

 

- w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu:

1. Drużyna z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach w składzie:

NATALIA FIEDOR i EMILIA LENERT – 48/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Barbara Podsiadło-Kantyka.

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku Białej w składzie:

ZOFIA JAKUBIEC i ANGELIKA KOSIŃSKA – 46/52 pkt.

Opiekun merytoryczny: Pani Ilona Kowalik.

 

Laureaci I etapu wezmą udział w finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się 9 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚw Będzinie.

 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale!

Wszystkim drużynom, które uczestniczyły w konkursie serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

20170331_100913

20170331_100933

DSCN0520

DSCN0535

DSCN0539

DSCN0542