W maju 2017 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu przeprowadził serię zajęć z okazji „Międzynarodowego Dnia Roślin” oraz „Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza”.

Zajęcia podzielone były na dwie części i odbywały się zarówno w terenie jak i w sali edukacyjnej Ośrodka.

Podczas zajęć terenowych uczestnicy przemierzali trasę z Żywca na Mały i Średni Grojec (otulina Żywieckiego PK) ucząc się rozpoznawać mijane po drodze kwiaty, krzewy i drzewa, podziwiali rozległe panoramy na objęte ochroną jako parki krajobrazowe Beskidy: Śląski, Żywiecki i Mały, dowiedzieli się jakie formy ochrony przyrody występują na obszarze parków krajobrazowych (pomniki przyrody, rezerwaty, stanowiska dokumentacyjne itd.), a także wysłuchali informacji na tematy wypalania wapnia w rejonie góry Grojec.

W czasie trwania zajęć stacjonarnych uczestnicy zapoznali się z metodami rozpoznawania roślin za pomocą ogólnodostępnych atlasów i kluczy do oznaczania roślin. Następnie, pracując w grupach, rozpoznawali wybrane gatunki prezentowanych roślin za pomocą kluczy brzeżnie perforowanych, które łączą w sobie elementy nauki i utrwalania wiedzy na temat cech charakterystycznych roślin z dobrą zabawą.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 155 osób.

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10a

11

12

13

14

16

17

18

19