W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbyła się konferencja

pn. „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju” – projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, Wojewodę Śląskiego Pana Marka Wójcika, Powiat Lubliniecki, TVP 3 Katowice, Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni. Uczelnią pełniącą nadzór merytoryczny nad zadaniem oraz współpracującą przy realizacji konferencji był Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień związanych z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem form ochrony przyrody. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, Służb Ochrony Przyrody, Lasów Państwowych, społeczności lokalnej oraz Parków Krajobrazowych z terenu całej Polski. Pierwszy dzień konferencji obejmował część referatową (10 wystąpień prelegentów). W ramach podsumowania sesji referatowej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w grze strategicznej pn. „Zrównoważony rozwój terenów wiejskich i podmiejskich w parkach krajobrazowych”. Sesja referatowa była także transmitowana online na platformie YouTube – w transmisji uczestniczyło ponad 60 osób. W drugim dniu konferencji na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy mieli okazję zobaczyć użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze”, rezerwat przyrody „Cisy nad Liswartą”, użytek ekologiczny „Brzoza” oraz pomnik przyrody „Różanecznik Katawbijski”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział!

Gra strategiczna

Konferencja

sesja terenowa fot. 1

sesja terenowa fot. 2

sesja terenowa fot. 3

sesja terenowa fot. 4