To właśnie Morawski Kras w Republice Czeskiej, w dniach 27 – 29.05.2024 r. był centrum międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, służb i straży przyrody, naukowców, społeczności i organizacji pozarządowych z Czech, Słowacji, Polski, Litwy i Bułgarii.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia były: „Gatunki inwazyjne i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach NATURA 2000” oraz ochrona, zachowanie i poprawa obszarów krasowych i ich zrównoważony rozwój. Gatunki inwazyjne to bardzo ważny temat i zagrożenie dla światowej różnorodności biologicznej. Obecnie „inwazje biologiczne” stanowią jeden z najbardziej dynamicznych i intensywnych procesów przyrodniczych będących skutkiem rozwoju i postępu cywilizacji. Konferencja obejmowała część referatowo – dyskusyjną i terenową, prelekcje, rozmowy, prezentacje oraz konsultacje szerokiego grona rozmówców. Wymiana doświadczeń, omawiane zagadnienia stanowić będą fundament wypracowania skutecznych metod i dobrych praktyk ochrony przyrody i krajobrazu obszarów krasowych.

Już z tego miejsca informujemy i zapraszamy do udziału w 2025 r. w XXXII Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych.

Dziękujemy!

Fot. M. Piątkowska, T. Grimm

1

 1. XXXI Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, zdjęcie przedstawia publikację zawierającą wystąpienia prelegentów.

2

 1. Część referatowa – wystąpienie/prezentacja Pani Doroty Okoń (ZPKWŚ).

3

 1. Część referatowa – wystąpienie/prezentacja Pani Anny Smolarskiej (ZPKWŚ).

4

 1. Część referatowa – wystąpienie/prezentacja Pani Mileny Piątkowskiej (ZPKWŚ).

5

 1. Uczestnicy konferencji zwiedzają jaskinie – Amatérská Cave.

6

 1. Uczestnicy konferencji zwiedzają jaskinie – Amatérská Cave.

7

 1. Wspólne zdjęcie uczestników konferencji pod jaskinią – Pekárna Cave.

8

 1. Zwiedzanie jaskini – Ochozská Cave.

9

 1. Zwiedzanie kościoła i kostnicy – Křtiny church and ossuary.

10

 1. Zwiedzanie kościoła i kostnicy – Křtiny church and ossuary.

11

 1. Kolejny punkt zwiedzania części terenowej konferencji – Rudice, Seč quarry.

12

 1. Przejażdżka kolejką liniową.

13

 1. Zwiedzanie jaskini – Punkevní Cave.

14

 1. Przepaść skalna – Macocha.

15

 1. Zwiedzanie jaskini – Kateřinská Cave.

16

 1. Uczestnicy konferencji na wspólnym zdjęciu pod Macocha Chalet.

17

 1. Zwiedzanie wystawy – The Moravian Karst House of Nature.

18

 1. Wspólne ognisko uczestników konferencji.