Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza zorganizowane  grupy przedszkolne i szkolne do udziału w bezpłatnych, wielkanocnych zajęciach okazjonalnych w okresie 05 marca do 29 marca 2024 r.

zielona wielkanoc 2024 ok

Zajęcia mają charakter okazjonalny i składają się z części informacyjnej – pogadanki oraz części warsztatowej – warsztaty rękodzieła plastycznego.

Czas trwania zajęć wynosi:

  • dla grup przedszkolnych – 45 min.
  • dla grup szkolnych – 90 min.

Zakres tematyczny

  • Świat przyrody w okresie wiosny.
  • Zachowania godowe i okres lęgowy ptaków.
  • Tradycje wielkanocne – palmy, pisanki, kraszanki.
  • Obserwacje przyrodnicze (opcjonalnie w zależności od warunków pogodowych).

Miejsce: Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ w Będzinie; ul. I. Krasickiego 25; 42-500 Będzin.

Forma zgłoszenia uczestnictwa i rezerwacji terminu – telefoniczna rezerwacja u organizatora. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Telefon wskazany do rezerwacji: 32 267 44 82 wew. 30