16 lutego 2024 roku odbył się II etap (parkowy) XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmi
„Ssaki Polski”. Do konkursu przystąpiło 877 uczniów z 27 szkół podstawowych położonych w województwie śląskim. Do II etapu – parkowego -  zakwalifikowało się 81 uczniów z 27 szkół podstawowych z terenu 6 parków krajobrazowych województwa śląskiego. Zadaniem uczestników było rozwiązaniu testu zawierającego pytania ogólne z zakresu szeroko pojętej ekologii, tematu przewodniego konkursu oraz pytania dotyczące wiedzy o parkach krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Dodatkową konkurencją było rozpoznawanie gatunków ssaków występujących na terenie naszego kraju.

Najlepszymi drużynami z poszczególnych parków krajobrazowych zostały drużyny reprezentujące:

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach - pod opieką merytoryczną Pani Anety Grabowskiej;

- Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą – drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hutkach - pod opieką merytoryczną Pani Agnieszki Kotarskiej;

- Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zwonowicach - pod opieką merytoryczną Pani Agaty Kowalskiej;

- Park Krajobrazowy Beskidu Małego – drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 24 w Bielsku - Białej - pod opieką merytoryczną Pani Beaty Baron-Brożek oraz Pani Ilony Kowalik;

- Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego – drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Siennej - pod opieką merytoryczną Pani Sabiny Rubys;

 - Żywiecki Park Krajobrazowy – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wieprzu - pod opieką merytoryczną Pani Małgorzaty Krzuś.

Powyższe drużyny rywalizować będą w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 15.03.2024r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie. Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo śląskie podczas finału ogólnopolskiego.

Tabela wyników

NAZWA SZKOŁY

Park Krajobrazowy

Liczba punktów

Szkoła Podstawowej w Kroczycach

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

75,5

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hutkach

Lasy nad Górną Liswartą

78

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zwonowicach

Cysterskie kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

84

Szkoła Podstawowa Nr 24 w Bielsku – Białej

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

93

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siennej

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

81

Szkoła Podstawowa w Wieprzu

Żywiecki Park Krajobrazowy

84