Miło nam poinformować, że lista źródeł wytypowanych z terenu Polski w ramach międzynarodowego projektu: „Most Important Karst Aquifer Springs” (MIKAS, NIKAS) została zaakceptowana przez Komisję Krasową Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów (IAH).

Celem Projektu jest uczynienie najważniejszych źródeł w wyznaczonych krajach atrakcyjnymi dla wizyt naukowych i turystycznych, ich szeroka promocja i ochrona przed ewentualną degradacją. Lista(y) MIKAS i uzyskane dane zostaną udostępnione opinii publicznej a propozycje mogą zostać przedłożone rządom i instytucjom krajowym w celu wsparcia lokalizowania in situ i ochrony tych „pereł wodnych”. Jednocześnie powstała druga lista NIKAS – źródeł o znaczeniu krajowym. Kryteria wyboru źródeł są następujące: historyczne, estetyczne, ekonomiczne, naukowe i ekologiczne. Projekt będzie szeroko reklamowany i promowany poprzez stronę internetową, ulotki oraz opublikowaną monografię z ostatecznymi wynikami.

Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (koordynator krajowy dr hab. Jacek Różkowski, prof. UŚ), przy udziale: Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej -Curie w Lublinie. Z terenu PK Orlich Gniazd (woj. śląskiego) zaproponowano źródła: „Zygmunta” w Złotym Potoku, „Błękitne Źródła” w Juliance-Sygontce (Zalesicach). Powyższe źródła zostały zaakceptowane na listę MIKAS (źródło „Zygmunta”) oraz NIKAS („Błękitne Źródła”).

Została też uruchomiona strona internetowa MIKAS, na której można znaleźć skrócone informacje o wszystkich źródłach wraz z wybranymi zdjęciami: https://mikasproject.org/. Pełna lista źródeł, również z terenu Polski znajduje się na ww. stronie internetowej.

Błękitne źródła w Juliance Sygontce Zalesicach

źródło Zygmunta fot. P