Dnia 08 grudnia 2023 r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu pn. „Pamiętamy i dokarmiamy”.

Konkurs adresowany był do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz IV – VI szkół podstawowych. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody oraz na problem zdobycia pożywienia przez zwierzęta w czasie zimy. Zadaniem uczestnika było wykonanie zawieszki zachęcającej ludzi do dokarmiania  zwierząt w okresie zimowym. Komisja oceniająca prace brała pod uwagę m.in.: zgodność pracy z regulaminem, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Łącznie na konkurs nadesłano 65 prac. Prace podzielono na 3 kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III szkół podstawowych oraz klasy IV-VI szkół podstawowych. Komisja oceniająca w każdej kategorii wybrała trzy pierwsze miejsca oraz przyznała wyróżnienia. Wyniki zostały przedstawione w poniższych tabelach.

NS na stronę www

Kategoria wiekowa przedszkole

SP przedszkole

Kategoria wiekowa klasy I - III szkoła podstawowa

SP I III

Kategorai wiekowa klasy IV - VI szkoła podstawowa

IV VI