W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie dla nauczycieli, organizowane przez OE ZPKWŚ w Kalinie, którego celem była wymiana doświadczeń oraz kontynuacja współpracy między placówkami.

Miejscem spotkania było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach. Spotkanie otworzyła pani Krystyna Bartocha - Kierownik Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie. Pracownicy ośrodka  przedstawili zagadnienia dotyczące prowadzonej edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zaproszeni goście pan Marian Olech lokalny przyrodnik opowiadał o ciekawostkach przyrodniczych przedstawiając piękno okolicznych terenów Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, a przedstawiciel Lasów Państwowych pan Marcin Gibaszek koordynujący działania związane z edukacją opowiadał jak funkcjonuje edukacja leśna na terenie Lasów Państwowych. Zaproszeni zostali również goście reprezentujący Radę Powiatu Częstochowskiego p. Mieczysław Chudzik oraz Adam Morzyk oraz Pani Iwona Lisek pełniąca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Konopiska. Zaproszono również Panią Agnieszkę Mika oraz Aleksandrę Ciosk z Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, które przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla uczestników, a zaproszeni goście mogli wykonywać wyjątkowo ciekawe kwiaty z bibuły.

Podsumowaniem spotkania była wspólna wymiana doświadczeń i poglądów przy kawie i słodkim poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyło 20 nauczycieli. Uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję iż spotkanie jeszcze bardziej zacieśni współpracę pomiędzy przedstawicielami placówek oświatowych a Ośrodkiem Edukacyjnym w Kalinie.

1

1701179212240

IMG 20231127 WA0020

IMG 20231127 WA0026

IMG 20231127 WA0046

IMG 20231127 WA0069