29 i 30 listopada w Ruciane-Nida odbyła się, zorganizowana przez PFRON, konferencja zamykająca projekt grantowy pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”. 

Tym samym dwa nasze Ośrodki Edukacyjne: w Smoleniu oraz Żywcu oficjalnie zakończyły wdrażanie "Modelu dostępnego parku przyrodniczego", otwierając się na szerszą grupę odbiorców, głównie osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektów pod nazwą „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” oraz "Żywiecki Park Krajobrazowy-przyroda dostępna dla wszystkich" uruchomiono m.in. przyrodnicze warsztaty stacjonarne, terenowe, prelekcje i pogadanki dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Dodatkowo doposażono sale dydaktyczne Ośrodków, wybudowano sensoryczne ścieżki przyrodnicze oraz zwiększono dostępność naszych placówek.

W projekcie grantowym pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanym przez PFRON, uczestniczyło 16 parków krajobrazowych i narodowych z całej Polski.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14