zaproszenie święta Bożego Narodzenia2023

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza grupy przedszkolne i szkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach okazjonalnych pn. „Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia”.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  • różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt obecnych w kulturze i tradycjach okresu świąt,
  • historia świątecznego chochoła, choinki i ozdób świątecznych,
  • warsztaty rękodzieła

Miejsce realizacji zajęć: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin) i placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego.

Czas zajęć: ok 90 min.

Tematy omawiane podczas zajęć:

  • czym jest ochrona przyrody,
  • w jaki sposób każdy z nas może chronić przyrodę,
  • jakie chronione obszary znajdują się w województwie śląskim,
  • w jaki sposób mądrze obserwować przyrodę,
  • co zrobić gdy spotkamy chore, dzikie zwierzę,
  • w jaki sposób poruszać się na obszarach chronionych.

Uwaga! Liczba grup ograniczona – o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Forma zgłoszenia uczestnictwa i rezerwacji terminu – telefoniczna rezerwacja u organizatora. Numer telefonu wskazany do rezerwacji: 32 267 44 82 wew.30

Serdecznie zapraszamy!