Zapraszamy do udziału w konkursie pn. "EKO KARTKA ŚWIĄTECZNA" adresowanym do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu województwa śłąskiego. Konkurs organizowany jest w ramach Kampanii edukacyjno - informacyjnej ZPKWŚ "Wyzwanie - przyrody szanowanie".

Regulamin konkursu pobierz

Karta zgłoszeniowa pobierz

Regulamin konkursu EKO KARTKA ŚWIĄTECZNA klasy I III 1

Regulamin konkursu EKO KARTKA ŚWIĄTECZNA klasy I III 2

Regulamin konkursu EKO KARTKA ŚWIĄTECZNA klasy I III 3