We wrześniu zorganizowano zajęcia w ramach akcji ekologicznej pn. Sprzątanie Świata. Akcja została dofinansowana przez WFOŚiGW w Katowicach.
W tym roku w zajęciach wzięło udział 108 dzieci z przedszkola w Koszęcinie oraz w Herbach. Zajęcia rozpoczynały się pogadanką o segregacji śmieci, po której dzieci miały okazję  segregować odpady, a następnie wykonały kolorowanki. Dzieci z ciekawością i zainteresowaniem słuchały podczas zajęć i aktywnie uczestniczyły podczas wykonywanych ćwiczeń.