Już za nami XXXIII SYMPOZJUM JURAJSKIE „CZŁOWIEK I PRZYRODA WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKIEJ”!

Tematyka tegorocznej konferencji odbywającej się w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu w dniach 7-8.09.2023 r. była związana z zagadnieniami dotyczącymi ochrony obszarów wodnych, wodno-błotnych, w tym w szczególności terenów źródliskowych. Program konferencji objął część referatowo-dyskusyjną oraz sesję terenową.
Podczas Sympozjum odbyła się promocja książki pn. „Źródła w Parku Krajobrazowym „Orlich Gniazd” województwa śląskiego”, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  autorstwa Pani Marii Baścik, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pani Doroty Okoń, pracownika ZPKWŚ.


Tegoroczne wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszarda Koziołka, Starostę Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa, Starostę Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smelę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Pana Artura Janosika.

Konferencja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Urząd Miasta i Gminy Pilica.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, Służb Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, społeczności i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele służb ochrony przyrody z Litwy, Słowacji i Republiki Czeskiej. Pierwszego dnia zaprosiliśmy naszych gości do udziału w sesjach referatowych. Po południu udaliśmy się na I sesję terenową po Dolinie Wodącej, do źródła „Przy Czarnym Lesie” (Tarnówki) w Domaniewicach. Drugi dzień sympozjum rozpoczął się od wyjazdu do źródła w Juliance – Sygontce, skąd udaliśmy się do Mstowa do źródła Stoki (spod Góry Wał) oraz do źródła „Miłości”. Ostatnim punktem programu były źródła „Zygmunta” oraz „Spełnionych marzeń” w Złotym Potoku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. I z tego miejsca, chcemy zaprosić za rok, na kolejne wydarzenie naukowe, czyli XXXIV Sympozjum Jurajskie.

01

02

03

04

05

6

07

08

09

10

11

12