Zaproszenie pogadanki ogólnie dla OE1

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego na bezpłatne warsztaty ekologiczne pn. „Wyzwanie – przyrody szanowanie”.

Miejsce realizacji pogadanek: Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń Żywiec) i placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego.

Czas zajęć: ok 2 godz.

Minimalna liczba uczestników grupy: 20 os.

Tematy omawiane podczas pogadanek:

  • czym jest ochrona przyrody,
  • w jaki sposób każdy z nas może chronić przyrodę,
  • jakie chronione obszary znajdują się w województwie śląskim,
  • w jaki sposób mądrze obserwować przyrodę,
  • co zrobić gdy spotkamy chore, dzikie zwierzę,
  • w jaki sposób poruszać się na obszarach chronionych.

Uwaga!!! Liczba grup ograniczona – o udziale w pogadankach decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu rezerwacji terminu pogadanek prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ:

Będzin – 32 266 44 82 wew. 30

Kalina – 34 357 49 02

Rudy – 32 410 30 52

Smoleń – 32 673 60 79

Żywiec – 33 861 78 25

Serdecznie zapraszamy!!!