Zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej pn. "Wyzwanie - przyrody szanowanie".

- "Ekoludek - strażnik przyrody" - adresowany do przedszkolaków,

regulamin konkursu

karta zgłoszenia udziału w konkursie

- „Zaproszenie do parków krajobrazowych województwa śląskiego” – adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych,

regulamin konkursu

karta zgłoszenia udziału w konkursie

- „Jak każdy z nas może chronić przyrodę” - adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

regulamin konkursu

karta zgłoszenia udziału w konkursie

- „Chrońmy przyrodę” - adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

regulamin konkursu

karta zgłoszenia udziału w konkursie