W dn. 23 lipca 2023 r. na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu odbył się rodzinny festyn ekologiczny pn. „Bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”, zorganizowany w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej, stanowiącej podsumowanie projektu pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, Działanie 5.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”, Poddziałanie 5.4.1. „Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT”.

W ramach projektu przebudowano budynek świetlicy, tworząc w nim nowoczesną multimedialną salę edukacyjno-projekcyjną, przystosowaną do odtwarzania filmów w technologii 3D. Celem było stworzenie miejsca nowoczesnego, mającego szerokie możliwości przekazywania wiedzy przyrodniczej i realizacji edukacji ekologicznej.

Licznie przybyłych uczestników festynu oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Pani Hanna Pompa-Obońska. Zaproszeni goście: Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Pan Dariusz Ptaś, Starosta Powiatu Zawierciańskiego – Pan Gabriel Dors, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Zawierciańskiego – Pani Beata Szydłowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Pani Mirosława Skrzypczak, dokonali uroczystego otwarcia świetlicy i wzięli udział w inauguracyjnej projekcji filmu 3D (powstałego w ramach projektu) pt. „Bioróżnorodność PK Orlich Gniazd”.

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji, zabaw, konkursów i niespodzianek, w tym m.in.:

- stanowiska konkursowe i edukacyjne, na których na uczestników czekały zadania przyrodnicze: gry

i zabawy w tym: rozpoznawanie tropów zwierząt, grzybów, gatunków drzew i krzewów, koło fortuny i wiele innych;

- stanowiska warsztatów rękodzielniczych, na których każdy mógł wykonać ekologiczne torby z t-shirt’ów, bomby nasienne, łapacze snów, „las w słoikach z recyclingu” oraz obrazy z mchu, materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu;

- konkurencje sportowe w strefie aktywności rekreacyjno-sportowej,

- fotobudka, malowanie twarzy i słodki poczęstunek.

Wszyscy zainteresowani mieli także okazję obejrzenia filmu 3D.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, osobom i organizacjom, które rozpowszechniły informację o festynie.

DSC 3098

DSC 3100

DSC 3101

DSC 3113

DSC 3124

DSC 3126

DSC 3127

DSC 3129

DSC 3131

DSC 3130

DSC 3132

DSC 3135

DSC 3143

DSC 3161

DSC 3171

DSC 3173

DSC 3175

DSC 3176

DSC 3181

DSC 3183

DSC 3189

DSC 3190

DSC 3194

DSC 3196

DSC 3198

DSC 3199

DSC 3200

 DSC 3201

DSC 3202

DSC 3203

DSC 3204

DSC 3205

DSC 3206

DSC 3207

DSC 3210

DSC 3211

DSC 3212

DSC 3213

DSC 3214

DSC 3215

DSC 3216

DSC 3218

DSC 3220

DSC 3223

DSC 3225

DSC 3226

DSC 3229

DSC 3236

DSC 3243

DSC 3244

DSC 3245

DSC 3255

DSC 3257

DSC 3258

DSC 3262

DSC 3266

DSC 3267

DSC 3268

DSC 3270

DSC 3272

DSC 3273

DSC 3274

DSC 3275

DSC 3276

DSC 3277

DSC 3278

DSC 3279

DSC 3281

DSC 3287

DSC 3288

DSC 3289

DSC 3290

DSC 3293

 DSC 3295

DSC 3297

DSC 3298

DSC 3299