W czerwcu odbyły się zajęcia w ramach akcji „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”. Wzięły w nich udział 4 grupy, łącznie 166 uczestników ze szkoły podstawowej w Kochcicach, Kochanowicach, Kłobucka oraz z przedszkola w Kochcicach.

Uczestnicy poznali formy ochrony przyrody, które znajdują się na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą oraz dowiedzieli się jakie zwierzęta mieszkają na terenie parku. Podczas zajęć poruszaliśmy również temat segregacji śmieci, a dzieci mogły sprawdzić swoją zdobytą wiedzę korzystając z makiety koszy na śmieci i odpadów. W ramach akcji odbyło się również sprzątanie lasów z udziałem uczniów klasy 6a pod opieką Pani Alicji Babiuch ze szkoły w Kochanowicach, Pani kierownik Krystyny Bartochy i przy współpracy z Nadleśnictwem Herby. Pan Marcin Gibaszek z Nadleśnictwa wygłosił ciekawą pogadankę na temat ochrony środowiska. Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłobucku odbył się spacer przyrodniczy w terenie podczas, którego uczestnicy zapoznawali się z wybranymi gatunkami drzew i wykonali karty pracy w tym zakresie. Spotkania odbyły się w radosnej i przyjemnej atmosferze i z pożytkiem dla przyrody. Wysprzątaliśmy kolejny kawałek świata.

IMG 20230620 WA0010

IMG 20230620 160527

IMG 20230616 161720

1687939615216

IMG 20230628 WA0005