Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne i fotograficzne o przyrodzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Poniżej przedstawiamy wyniki.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zwierzęta Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

 

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat

1 miejsce – Stanisław Kalika

2 miejsce – Patryk Tyc

3 miejsce – Maciej Wajdzik

Wyróżnienie – Filip Adamek

Wyróżnienie – Marek Zawiła

Wyróżnienie – Patryk Lejawka

Osoby z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia

1 miejsce – Łukasz Zyzak

2 miejsce – Elżbieta Kantyka

3 miejsce – Anna Moczek

Wyróżnienie – Stanisław Zdynowski

Wyróżnienie – Agnieszka Adamek

Wyróżnienie – Izabela Łysień

Osoby w wieku do 18 roku życia

1 miejsce – Karolina Węglarz

2 miejsce – Anna Adamczyk

3 miejsce – Zuzanna Kręcichwost

Wyróżnienie – Hanna Figura

Wyróżnienie – Mikołaj Bienias

Wyróżnienie – Kaja Maciejna

Wyróżnienie – Maja Pindel

Osoby w wieku powyżej 18 roku życia

1 miejsce – Maria Miesiączek

2 miejsce – Anna Póda Pindel

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat

1 miejsce – Wiktor Wąsek

2 miejsce – Julia Pezdek

3 miejsce Mikołaj Mieszczak

Osoby z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia

1 miejsce – Sebastian Nikiel

2 miejsce – Łukasz Satława

3 miejsce – Joanna Gołuch

Osoby w wieku do 18 roku życia

1 miejsce – Tatiana Aranderska

2 miejsce – Maja Pindel

3 miejsce – Natalia Mrowiec

Wyróżnienie – Zuzanna Kręcichwost

Wyróżnienie Aleksandra Wróbel

Wyróżnienie – Dominika Knapek

Osoby powyżej 18 roku życia

1 miejsce – Grzegorz Szczepaniak

2 miejsce – Maria Miesiączek

3 miejsce – Jan Iskra

Wyróżnienie – Robert Słonka

Wyróżnienie – Zuzanna Buchta

Wyróżnienie – Oliwia Raczek

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i piękne prace jakie licznie zostały nadesłane na nasze konkursy!

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.