W kwietniu Ośrodek Edukacyjny ZPKWS w Kalinie zorganizował zajęcia w ramach akcji pn. Dzień Ziemi.

Uczestniczyło w nich łącznie 5 grup, tj. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łaźcu, Cisiu, a także przedszkolaki z Kochanowic, Lisowa oraz Strzebinia. Łącznie w zajęciach wzięło udział 248 uczestników. Podczas spotkania została przeprowadzona pogadanka dotycząca idei Święta Dnia Ziemi. Uczestnicy poznali historię tego święta, a także hasło tegorocznej akcji, które brzmi „Zainwestuj w naszą planetę”. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji związanej ze zmianami, które możemy wprowadzać w naszym codziennym życiu, by lepiej dbać o przyrodę. Na koniec uczniowie wypełniali kolorowanki lub karty pracy, związane z tematyką Dnia Ziemi. Ciekawą formą dla uczestników jednej z grup było uczestnictwo w festynie, zorganizowanym przy Ośrodku Edukacyjnym w Kalinie. Do współpracy przy organizacji wydarzenia przystąpiły również Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby dzięki, którym festyn wzbogacony był o dodatkowe stanowisko przyrodnicze, które cieszyło się zainteresowaniem uczestników festynu. Spotkania przebiegły w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy okazali się być zainteresowani przedstawionym tematem i chętnie dzielili się własnymi pomysłami ekologicznych rozwiązań, pozytywnie wpływających na środowisko.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom akcji Dzień Ziemi, zorganizowanej przez OE ZPKWŚ
w Kalinie.

IMG 20230425 WA0010

IMG 20230425 WA0012

IMG 0309

Strzebiń