W okresie marzec – kwiecień 2023 r. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził w ramach zajęć okazjonalnych pn. „Zielona Wielkanoc” spotkania warsztatowe dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 147 uczestników.

Podczas tegorocznych warsztatów przeprowadzono miedzy innymi pogadanki na temat obserwowanych zmian w przyrodzie, uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z typowymi przedstawicielami flory wiosennej i najczęściej spotykanymi przedstawicielami awifauny. W nawiązaniu do tradycji Wielkanocnych zaprezentowano regionalne zwyczaje i tradycje wielkanocne. W części warsztatowej zajęć, uczestnicy wykonali własnoręczne ozdoby świąteczne.

fot 1

fot 7

fot 8