UWAGA! KONKURSY!

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konkursach plastycznych i fotograficznych o tematyce związanej z przyrodą Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Kto może uczestniczyć w konkursach?

Każdy zainteresowany – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby z niepełnosprawnością, seniorzy

Jaka jest tematyka konkursów?

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

Konkurs plastyczny pn. „Zwierzęta Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

Do kiedy trwają konkursy?

Prace należy składać do 28 kwietnia 2023.

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się z regulaminami:

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

Regulamin

Konkurs plastyczny pn. „Zwierzęta Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

Regulamin

Zapraszamy do udziału!!!

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konkurs foto plakat

Konkurs plastyczny plakat