Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza  klasy 6 – 8 szkoły podstawowej do udziału w bezpłatnych pogadankach edukacyjnych realizowanych w ramach obchodów „Dnia Ziemi” 2023.

Dzień Ziemi 2023

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  • analizę obecnej liczby ludności na świecie i związane z tym zagrożenia dla środowiska,
  • konsekwencje zmian klimatu (dostępność wody dla celów gospodarczych i rolniczych, topnienie lodowców, zmiany w ekosystemach lądowych i morskich),
  • bioróżnorodność gatunkowa, genetyczna i ekosystemowa. Współczesne zagrożenia dla bioróżnorodności i metody jej ochrony.

Czas trwania zajęć wynosi 45 min. Zajęcia w postaci pogadanek edukacyjnych realizowane są:

  • w placówkach oświatowych ( możliwy jest przyjazd do szkoły w przypadku realizacji w danym dniu zajęć dla kilku grup szkolnych. Dla każdej grupy zajęcia są oddzielne),
  • na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie ( Będzin ul. I. Krasickiego 25),
  • w bibliotekach i placówkach edukacyjnych.

Forma zgłoszenia uczestnictwa i rezerwacji terminu – telefoniczna rezerwacja u organizatora. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer telefonu wskazany do rezerwacji: 32 267 44 82 wew. 30