Miło nam poinformować, iż stopniowo lecz systematycznie powstaje przyrodnicza ścieżka sensoryczna na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu, wyposażona w różne pomoce dydaktyczne – w tym dendrofon, ścieżkę zmysłów, leśną skocznię i in.

W najbliższym czasie pojawią się dodatkowo nasadzenia sensoryczne z różnymi gatunkami roślin, ławostoły, zawieszone zostaną skrzynki lęgowe dla nietoperzy i różne typy budek lęgowych dla ptaków. Całość uzupełnią modele zwierząt występujących w Żywieckim Parku Krajobrazowym oraz plastyczna mapa parku.

Przygotowywana ścieżka z pewnością uatrakcyjni ofertę edukacyjną Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu, a także zwiększy jej dostępność.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

01

02

03

04

05

06

07

08