Dnia 2 lutego 2023 r. w ramach obchodów „Światowego Dnia Mokradeł” Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie przeprowadził pogadanki tematyczne dot. znaczenia i ochrony terenów mokradeł.

Uczestnikami spotkań byli uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego – łącznie 67 uczniów. Podczas pogadanek zaprezentowano najcenniejsze obszary mokradeł na terenie Polski i województwa śląskiego, przeprowadzono dyskusje na temat możliwości ochrony mokradeł przez każdego z mieszkańców naszego województwa i przedstawiono najciekawsze gatunki roślin i zwierząt związanych z mokradłami. Szczególną uwagę poświecono najbliższym terenom mokradeł znajdującym się na rozległych terenach leśnych Dąbrowy Górniczej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w obchodach „Światowego dnia Mokradeł” i zapraszamy do śledzenia pozostałej oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie.

1

2

3

4