Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza grupy szkolne do udziału w bezpłatnych pogadankach edukacyjnych realizowanych w ramach obchodów „Światowego Dnia Mokradeł” 2023.

Światowy dzień mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł to kampania prowadzona na całym świecie, której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i działalności człowieka. Obchodzona jest co roku w dniu 2 lutego na pamiątkę podpisania
Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., w którym uczestniczą obecnie 172 państwa.

Tegoroczne obchody „Światowego Dnia Mokradeł” organizowane z inicjatywy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, odbywają się pod hasłem przewodnim „Już czas na przywrócenie mokradeł”. W ramach obchodów „Światowego Dnia Mokradeł” Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza szkolne grupy do udziału w pogadankach edukacyjnych.

Podczas pogadanek edukacyjnych organizowanych przez Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ, poruszane będą następujące tematy:

  • Znaczenie mokradeł dla ludzkości.
  • Korzyści, jakie płyną ze zrenaturyzowanych terenów podmokłych.
  • Dobre praktyki w zakresie odtwarzania mokradeł.
  • Znaczenie zaangażowania jednostkowego i grupowego w odtwarzanie mokradeł.
  • Najcenniejsze obszary mokradeł na terenach parków krajobrazowych województwa śląskiego.

Czas trwania pogadanek wynosi 45 min.

Miejsce: Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ, sale dydaktyczne placówek edukacyjnych i ośrodków kultury.                      

Forma zgłoszenia uczestnictwa i rezerwacji terminu – telefoniczna rezerwacja w wybranych Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie – 32 267 44 82 wew. 30
  • Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Rudach – 32 410 30 52
  • Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie – 34 357 49 02
  • Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu – 33 861 78 25
  • Ośrodek Edukacyjno – Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu – 32 673 60 79