zaproszenie FERIE 2023

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do udziały w bezpłatnych zajęciach z okazji ferii zimowych 2023. W programie zajęć przewidywane są następujące formy aktywności:

  • Zabawy edukacyjne o tematyce przyrodniczej.
  • Wspólne tworzenie opowieści przyrodniczych.
  • Obserwacje przyrodnicze (opcjonalnie w zależności od warunków atmosferycznych).
  • Warsztaty rękodzieła.

Okres realizacji: okres ferii zimowych w woj. śląskim 16 – 27.01.2023 r.

Czas trwania: 1,5 godz.

Grupa docelowa zajęć: grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin).

Rezerwacja terminów i forma zgłoszenia grupy: liczba grup jest ograniczona, o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod numerem: 32 267 44 82 wew. 30.