zaproszenie święta Bożego Narodzenia2022 jpg

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne do udziały w bezpłatnych zajęciach świątecznych. W programie zajęć przewidywane są następujące formy aktywności: pogadanka dot. dawnych tradycji i zwyczajów świątecznych, historii choinki, świątecznego chochoła, podłaźniczki i ozdób. Pogadanka na temat zasad mądrego dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Warsztaty plastyczne.

Okres realizacji: grudzień 2022 r.

Czas trwania: 1,5 godz.

Grupa docelowa zajęć: grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejsce realizacji: Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25; 42 – 500 Będzin).