W dniach 13 – 16 października 2022 r. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego wzięli udział w 56. Sympozjum Speleologicznym, które w bieżącym roku odbyło się w Podlesicach koło Kroczyc, na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.

ZPKWŚ był jednym ze współorganizatorów konferencji wspólnie z: Sekcją Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Krakowie, Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutem Archeologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konferencja zgromadziła łącznie około 80 uczestników.

Sesja terenowa w dniu 15.10.2022 r. dotyczyła zjawisk krasowych, jaskiń, stanowisk archeologicznych Doliny Udorki oraz Doliny Wodącej. Podczas Sesji jej uczestnicy goszcząc w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu zapoznali się z działalnością ZPKWŚ w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i krajobrazu.

Pozostałe sesje terenowe dotyczyły zjawisk krasowych i jaskiń rezerwatu przyrody „Góra Zborów” w Podlesicach (13.10.2022 r.) oraz zjawisk krasowych i jaskiń Skał Podlesickich (16.10.2022 r.). W dniu 14.10.2022 r. odbyła się ciekawa sesja referatowa poruszająca m.in. zagadnienia ochrony jaskiń i krasu w Polsce i na świecie.

Dziękujemy za możliwość udziału w ciekawym wydarzeniu, a zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w codziennej pracy.

 Sesja terenowa A

Sesja terenowa B

Sesja terenowa C