W październiku zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Święta Drzewa, w których uczestniczyło 8 grup ze szkół podstawowych w Aleksandrii, Woźnikach, Molnej,  Przystajni oraz Cisiu oraz przedszkoli z Herb i Węglowic. Łącznie w zajęciach wzięło udział 405 dzieci.

Uczestnicy wysłuchali pogadanki o drzewach, dzięki której uczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew występujących na terenie PK „Lasy nad Górną Liswartą”, poznali znaczenie lasów oraz poznali bliżej mieszkańców lasów z nagrań pozyskanych z fotopułapki. W drugiej części zajęć uczniowie wykonali karty pracy oraz plakaty o tematyce leśnej. Chętni otrzymali sadzonki modrzewia.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w dyskusji o znaczeniu lasów w naszym środowisku oraz o mieszkających w nich zwierzętach.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.