W październiku zostały przeprowadzone zajęcia z okazji Dnia Krajobrazu, w których uczestniczyły 3 grupy w tym dzieci ze szkoły podstawowej we Wręczycy Wielkiej oraz Przedszkolaki z Ciasnej i Sierakowa Śląskiego. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 133 dzieci.

Uczestnicy wysłuchali pogadanki o typach krajobrazu, a następnie wypełnili karty pracy. Uczniowie Szkoły Podstawowej i dzieci z przedszkola zwiedzili ekspozycję przyrodniczą w ośrodku edukacyjnym w Kalinie oraz uczestniczyły również w spacerze krajobrazowym, którego celem był Diabelski kamień oraz Staw Olszynka. Uczniowie ze szkoły podstawowej brali udział w pieczeniu kiełbasek przy ognisku.

Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze, a uczestnicy chętnie brali udział w każdej z części spotkania.