Dnia 24.10.2022 r. w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej”. Konferencja została zrealizowana w ramach dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kampanii edukacyjno – informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. „PARK – o – METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim”. W spotkaniu wzięło udział liczne grono nauczycieli, pedagogów i edukatorów przyrodniczych z województwa śląskiego.

Tematyka konferencji koncentrowała się w głównej mierze na zagadnieniu rozwoju pedagogicznej dojrzałości środowiskowej (prelekcja Pani dr Magdaleny Frączek), wykorzystaniu kąpieli leśnych Shinrin-yoku w edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży (prelekcja Pani Anny Nowickiej), edukacji jako rozwoju i związanymi z tym wyzwaniami edukacji ekologicznej (prelekcja Pana dr Bogdana Ogrodnika) oraz znaczeniu opowieści w edukacji przyrodniczej (prelekcja Pani dr Mai Głowackiej).

Zarysowane zagadnienia stanowią doskonałą inspirację do dalszej owocnej pracy w zakresie edukacji ekologicznej dla wszystkich zebranych.

W imieniu Dyrekcji i pracowników Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie, serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za wspólny czas.

1

2

3