Mamy przyjemność poinformować, iż Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego po raz kolejny otrzymał Polską Nagrodę Krajobrazową, przyznaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

w VI edycji konkursu „Krajobrazowe Inspiracje VI”. Polską Nagrodę Krajobrazową dla ZPKWŚ przyznano tym razem za projekt p.n. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”, realizowany w latach 2013 – 2018 w ramach komponentu finansowego I LIFE+ Przyroda i różnorodność. Projekt LIFE (LIFE12 NAT/PL/000081) prowadzony był na obszarach Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.  

Nagroda została przyznana za skuteczne podjęcie szeregu dobrze skoordynowanych działań w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoliło na ograniczenie procesów sukcesji,

a tym samym w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy warunków siedliskowych i wartości krajobrazowych regionu. Projekt przyczynił się także do odtworzenia kultury pasterstwa, jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na krajobraz i przyrodę Beskidów. Wraz z pojawieniem się w XV wieku pasterzy wołoskich, zmienił się w znacznym stopniu dotychczasowy sposób gospodarowania oraz krajobraz w wyższych partiach gór. Powstające w miejscu wypalanych i karczowanych lasów hale i polany urozmaicały pokryte lasami górskie grzbiety, z kolei prowadzony systematycznie wypas owiec sprzyjał wzbogaceniu składów gatunkowych przyrodniczych siedlisk nieleśnych oraz zapewniał ich trwałość. Późniejsze lata, wskutek zaniechania pasterstwa, odznaczały się utratą wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Poprawie uległa też świadomość mieszkańców na temat ich roli w kształtowaniu krajobrazu regionu, m.in. poprzez zaangażowanie w działania związane z tradycyjnym

i ekstensywnym gospodarowaniem terenu, dbałości o dziedzictwo kulturowe, wynikające

z pasterskich tradycji, co pozwoliło również na wyeksponowanie produktów tradycyjnych, wynikających z hodowli owiec, m.in. regionalne sery i mleczne przetwory, wyroby z wełny. Wzmocnieniu uległa struktura społeczności baców i osób zaangażowanych w tradycyjny wypas, dzięki zawiązywaniu nowych relacji pomiędzy wypasającymi z różnych terenów, grupującymi się w stowarzyszenia, wzrósł potencjał i korzyści wynikające z tego sposobu gospodarowania, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę warunków przyrodniczych i zachowanie krajobrazu Beskidów.

Uroczyste wręczenie Nagrody i wyróżnień, odbędzie się w ramach obchodów Dnia Krajobrazu 20 października 2022 r. w Stajniach Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. ZPKWŚ został uhonorowany Polską Nagrodą Krajobrazową po raz drugi. Pierwszą uzyskał w 2020 r. za projekt p.n. „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania ww. nagrody znaleźć można na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (poniżej link do informacji):

https://www.gov.pl/web/gdos/polska-nagroda-krajobrazowa-po-raz-kolejny-trafi-na-slask

 Plakat Life Beskidy Działania

00bafe57 df33 4c94 bf36 e71fa0e59611

2ace123b 1e81 40b0 b799 7e0384c9f427

7a989c69 f13e 48d2 a304 e453342f2cb3